Safe home

 

 

 

 

Nová koncepce

 

Zcela nový alarm JABLOTRON 100 s převratným systémem ovládání je komplexní řešení nejen pro ochranu majetku a osob proti napadení a požáru, ale integruje v jednom jádru i funkce inteligentního řešení domu. Alarm umožňuje variabilně využít sběrnicových a bezdrátových systémových prvků. Pružně se přizpůsobí jak nárokům na zabezpečení rozsáhlé firmy, tak potřebám domácností a zároveň zůstává velmi jednoduše ovládaný.

Tyto zdánlivě neslučitelné požadavky jsou uspokojeny revolučním patentovaným systémem ovládání. Nové na tomto alarmu není jen ovládání, ale celá jeho architektura. Rozsah komponent, variabilita počtu periferií, sběrnicové uspořádání, nový bezdrátový protokol, možnosti komunikace a vzdáleného servisního i uživatelského přístupu z něj dělají nadčasové řešení elektronického zabezpečení.

 

Představení systému JABLOTRON 100  zde...

 

21.3.2012 

zdroj : JABLOTRON 

 

  

EYE-02 3G GSM 

 
EYE-02 je bezpečnostní a monitorovací kamera, která komunikuje bezdrátově prostřednictvím GSM sítě 3G.EYE-02 v sobě kombinuje následující detektory, které umožňují uživateli detekovat přítomnost narušitele:
  •  PIR pohybový detektor - detekuje pohyb pomocí změny teploty vlivem přítomnosti člověka v místnosti
  •  Zvukový detektor - Mikrofon detekuje, zda hluk nepřekročil nastavenou mez
  •  Detektor rozbití skla - rozeznává specifický zvuk rozbití okenního skla
  •  Náklonový a vibrační detektor - Rozezná jakoukoliv neoprávněnou změnu polohy nebo natočení kamery
  •  Detektor pohybu v obraze - kamera detekuje změny scény pravidelným pořizováním snímků a jejich porovnáváním

 

 

 

10.2.2011

 zdroj : JABLOTRON 

 

Požární detektory

 

Rizik pro vznik požáru je mnoho a ani maximální opatrnost plnou ochranu před požárem neřeší. Vady spotřebiče, elektroinstalace či jiné skryté vady a poruchy nebo přírodní živly jsou prakticky neovlivnitelné. Nejnebezpečnější jsou případy, kdy k požáru dojde v noci, když všichni spí. V takovou chvíli navíc lidský čich není schopen kouř zaznamenat. Požárům zcela stoprocentně předcházet nemůžeme, můžeme se však dobře chránit. Riziko úmrtí či zranění při případném požáru významně omezí správně nainstalovaný kouřový detektor. Nedokáže požáru zabránit, ale včas před ním celou domácnost varuje. Je-li navíc vybavena funkčními přenosnými hasicími přístroji, je mnohem vyšší šance uchránit majetek před zničením.

Nemělo by však být hlavní motivací pro pořízení požárního detektoru splnění této vyhlášky. Hlavní motivací je především ochrana zdraví a života člověka. Oheň se může rozhořet velice rychle a z malého plamínku se záhy stane živel, před kterým není úniku.

Statististika z USA říká, že 34% usmrcených při domácích požárech od cigaret jsou děti a 25% sousedé či přátelé.

Z těchto důvodů také vznikla nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která nabývá účinnosti od 1. července 2008. Vyhláška stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových staveb.

Vyhláška stanovuje požadavek na vybavení nových rodinných domů a staveb určených pro bydlení zařízením autonomní detekce a signalizace požáru (obecně „hlásičem požáru“) a také přenosnými hasicími přístroji. Informujte se.

 

10.3.2010

zdroj : JABLOTRON